Image is not available

DEH Advocaten is een eigenzinnig en onafhankelijk advocatenkantoor met een heldere en praktische kijk op zaken. Iedere advocaat van DEH heeft zijn of haar eigen specialisatie. Op deze site vindt u een beknopte beschrijving van de advocaten en hun vakgebieden.

De cliënten van DEH zijn voornamelijk bedrijven in binnen- en buitenland. Daarnaast wordt ook opgetreden voor vele directeuren-grootaandeelhouders.

Het doel van DEH is te komen tot een langdurige samenwerking met haar cliënten en relaties, hetgeen volgens DEH alleen kan worden bereikt door het hebben van tevreden cliënten. Bij dit laatste ligt dan ook het zwaartepunt van haar dienstverlening.

KLACHTENREGELING

Ondanks dat wij ons uiterste best doen in de dienstverlening, kan er wel eens iets misgaan, waarover u zich wenst te beklagen. Wij conformeren ons volledig aan de klachtenregeling waarvan de Orde van Advocaten een model heeft gemaakt. U weet dan zeker dat wij een klacht altijd zeer serieus zullen nemen. Hoe in een dergelijk geval te handelen vindt u hier.

previous arrow
next arrow
Slider

Marco den Engelsman

Marco den Engelsman

Marco is sinds 1999 in de advocatuur werkzaam. Na jarenlang de algemene praktijk te hebben bedreven, heeft hij zich met name gespecialiseerd in het arbeidsrecht en vastgoedrecht. In de laatste specialisatie doorliep hij in 2008 met succes de Grotius Academie.

Als arbeidsrechtjurist met een gemengde proces- en adviespraktijk staat Marco met name werkgevers bij (bedrijven, overheden en andere non-profitinstellingen), maar soms ook werknemers. Daarbij beperkt hij zich niet tot het ontslagrecht, maar houdt hij zich ook bezig met het opstellen en doorlichten van arbeidsovereenkomsten.

De advocaat en strateeg Marco is in allerlei situaties aan het onderhandelingsfront te vinden: in ontslagkwesties, bij reorganisaties, in trajecten met projectontwikkelaars, bij geschillen tussen vastgoedondernemers, conflicten tussen aandeelhouders enzovoorts. Indien nodig wordt er geprocedeerd, al dan niet na voorafgaand beslag op de vermogensbestanddelen van de wederpartij. Bij de Orde van Advocaten is Marco ingeschreven op het rechtsgebieden "Arbeidsrecht" en "Huurrecht".

Slider

Martin Hoogenboom

Martin Hoogenboom

Martin is sinds 2002 advocaat en treedt met name op voor middelgrote tot grote nationale en internationale ondernemingen. Zijn assistentie wordt vaak ingeroepen bij omvangrijke en complexe geschillen. Hij is bij de Orde van Advocaten ingeschreven op de rechtsgebieden "Algemene praktijk" en "Ondernemingsrecht". Met zijn rijke ervaring en expertise treedt Martin zo nu en dan ook op in geschillen als arbiter of bindend adviseur.

Slider
+31 (0)10 - 442 15 20
p/a Freericksplaats 36
3054 GN Rotterdam
info@deh.nl
maandag - vrijdag 9:00 t/m 17:00 uur (uitsluitend na voorafgaande afspraak)
Contact
Slider
Disclaimer.
Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Alle opdrachten van een client worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de rechtspersonen bestaande maatschap Den Engelsman Hoogenboom die als enige opdrachtnemer geldt. De artikelen7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.