Image is not available

DEH Advocaten is een eigenzinnig en onafhankelijk advocatenkantoor met een heldere en praktische kijk op zaken. Iedere advocaat van DEH heeft zijn of haar eigen specialisatie. Op deze site vindt u een beknopte beschrijving van de advocaten en hun vakgebieden.

De cliënten van DEH zijn voornamelijk bedrijven in binnen- en buitenland. Daarnaast wordt ook opgetreden voor vele directeuren-grootaandeelhouders.

Het doel van DEH is te komen tot een langdurige samenwerking met haar cliënten en relaties, hetgeen volgens DEH alleen kan worden bereikt door het hebben van tevreden cliënten. Bij dit laatste ligt dan ook het zwaartepunt van haar dienstverlening.

KLACHTENREGELING

Ondanks dat wij ons uiterste best doen in de dienstverlening, kan er wel eens iets misgaan, waarover u zich wenst te beklagen. Wij conformeren ons volledig aan de klachtenregeling waarvan de Orde van Advocaten een model heeft gemaakt. U weet dan zeker dat wij een klacht altijd zeer serieus zullen nemen. Hoe in een dergelijk geval te handelen vindt u hier.

previous arrow
next arrow
Slider
+31 (0)10 - 442 15 20
+31 (0)10 - 442 15 12
p/a Freericksplaats 36
3054 GN Rotterdam
info@deh.nl
maandag - vrijdag 9:00 t/m 17:00 uur (uitsluitend na voorafgaande afspraak)
Contact
Slider
Disclaimer.
Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Alle opdrachten van een client worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de rechtspersonen bestaande maatschap Den Engelsman Hoogenboom die als enige opdrachtnemer geldt. De artikelen7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.