Image is not available

DEH Advocaten is een eigenzinnig en onafhankelijk advocatenkantoor met een heldere en praktische kijk op zaken. Iedere advocaat van DEH heeft zijn of haar eigen specialisatie. Op deze site vindt u een beknopte beschrijving van de advocaten en hun vakgebieden.

De cliënten van DEH zijn voornamelijk bedrijven in binnen- en buitenland. Daarnaast wordt ook opgetreden voor vele directeuren-grootaandeelhouders.

Het doel van DEH is te komen tot een langdurige samenwerking met haar cliënten en relaties, hetgeen volgens DEH alleen kan worden bereikt door het hebben van tevreden cliënten. Bij dit laatste ligt dan ook het zwaartepunt van haar dienstverlening.

Marco den Engelsman
Marco is sinds 1999 in de advocatuur werkzaam. Na jarenlang de algemene praktijk te hebben bedreven, heeft hij zich met name gespecialiseerd in het arbeidsrecht en vastgoedrecht. In de laatste specialisatie doorliep hij in 2008 met succes de Grotius Academie.


Als arbeidsrechtjurist met een gemengde proces- en adviespraktijk staat Marco met name werkgevers bij (bedrijven, overheden en andere non-profitinstellingen), maar soms ook werknemers. Daarbij beperkt hij zich niet tot het ontslagrecht, maar houdt hij zich ook bezig met het opstellen en doorlichten van arbeidsovereenkomsten.

De advocaat en strateeg Marco is in allerlei situaties aan het onderhandelingsfront te vinden: in ontslagkwesties, bij reorganisaties, in trajecten met projectontwikkelaars, bij geschillen tussen vastgoedondernemers, conflicten tussen aandeelhouders enzovoorts. Indien nodig wordt er geprocedeerd, al dan niet na voorafgaand beslag op de vermogensbestanddelen van de wederpartij.
Martin Hoogenboom
Martin is sinds 2002 advocaat en treedt met name op voor middelgrote tot grote nationale en internationale ondernemingen. Zijn assistentie wordt vaak ingeroepen bij omvangrijke en complexe geschillen. Ook denkt hij met grote regelmaat met directies mee over juridische implicaties van voorgenomen strategische of tactische beslissingen. Zijn praktische en directe aanpak wordt zeer gewaardeerd.De afgelopen periode is Martin betrokken geweest bij uiteenlopende procedures over (misgelopen) overnames, aansprakelijkheid van bestuurders van ondernemingen, beroepsaansprakelijkheid van dienstverleners en complexe (collectieve) arbeidsrechtelijke procedures. Ten aanzien van dergelijke aangelegenheden kan Martin als specialist worden beschouwd.


Relaties en kantoorgenoten kenmerken Martin als prettig in de omgang, bijter, direct, slim, hardwerkend, en vooral, eigenwijs.


Naast advocaat is Martin actief betrokken bij diverse businessclubs en sportverenigingen.
Praktijkgebieden
Vastgoed
Binnen de praktijkgroep Vastgoed ligt de nadruk op de advisering van projectenontwikkelaars bij bouwprojecten en het optreden voor verhuurders bij huurgeschillen. Ook wordt geadviseerd en geprocedeerd bij onder meer planschade en onteigeningen.
Aansprakelijkheid
Binnen de praktijkgroep Aansprakelijkheid draait het om aansprakelijkheid van partijen in de breedste zin van het woord. Daarbij kan gedacht worden aan aansprakelijkheid van onder meer bestuurders, vrije beroepen, contractspartijen en overheden. Ook worden verzekeringszaken behandeld.
Arbeidsrecht
Binnen de praktijkgroep Arbeid en Medezeggenschap staat het collectieve en individuele arbeidsrecht en het medezeggenschapsrecht centraal.
Onderneming
Binnen de praktijkgroep Onderneming worden allerlei juridische aangelegen-heden behandeld waar een onderneming/aandeelhouder/bestuurder mee te maken heeft/kan krijgen.
Familierecht
De praktijkgroep Familierecht behandelt voornamelijk echtscheidingen en alimentatiekwesties.
Vacatures
Door aanhoudende groei van ons kantoor.
Beginnend advocaat
Ervaren advocaten
Ondersteunend personeel
Daarnaast bieden wij studenten in de afrondende fase van hun rechtenstudie de gelegenheid om voor enige maanden een studentstage bij ons kantoor te lopen.
Mocht u interesse hebben in een functie bij ons kantoor, dan nodigen wij u van harte uit om een korte e-mail te zenden aan info@deh.nl ter attentie van Martin Hoogenboom. Wij verzoeken u deze e-mail te voorzien van een uitgebreid cv (en in het geval van een beginnende advocaat of rechtenstudent een cijferlijst). Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Voor eventuele informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Martin Hoogenboom op telefoonnummer (010) 442 15 20.
KLACHTENREGELING

Ondanks dat wij ons uiterste best doen in de dienstverlening, kan er wel eens iets misgaan, waarover u zich wenst te beklagen. Wij conformeren ons volledig aan de klachtenregeling waarvan de Orde van Advocaten een model heeft gemaakt. U weet dan zeker dat wij een klacht altijd zeer serieus zullen nemen. Hoe in een dergelijk geval te handelen vindt u hier.

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
previous arrow
next arrow
Slider
+31 (0)10 - 442 15 20
+31 (0)10 - 442 15 12
Struisenburgstraat 46
Rotterdam
info@deh.nl
maandag - vrijdag 9:00 t/m 17:00 uur
Contact
Image is not available
Slider
Disclaimer.
Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Alle opdrachten van een client worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de rechtspersonen bestaande maatschap Den Engelsman Hoogenboom die als enige opdrachtnemer geldt. De artikelen7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.